Bavarian Invitational Golf Tournament 2012 - chrisohta